juni 2017

Denne menneskegruppen er terroristene

Terrorisme og seksuelle overgrep er stadig økende problemer i vår verden. Vi ser på nyhetene nesten daglig om nye tillfeller, og det skjer og i vårt nærmiljø. Det er én gruppe mennesker som går igj...
hits